Jako nam je drago što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka je od posebnog prioriteta za menadžment Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić. Korištenje internetskih stranica Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić moguće je bez navođenja osobnih podataka; međutim, ako nositelj podataka želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, u pravilu dobivamo privolu od nositelja podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) iu skladu sa zaštitom podataka za pojedinu državu. propisima koji se primjenjuju na Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić. Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi obavijestiti širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici su putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješteni o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić je proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao što potpuniju zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka putem interneta mogu u načelu imati sigurnosne nedostatke, tako da apsolutna zaštita možda nije zajamčena. Iz tog razloga, svaki nositelj podataka slobodan je prenijeti nam osobne podatke putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona.

1. DEFINICIJE


Izjava o zaštiti podataka Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić temelji se na terminima koje je europski zakonodavac koristio za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba biti čitka i razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

a) Osobni podaci – Osobni podaci označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati („ispitanik”). Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičko, fiziološko, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
b) Ispitanik – Ispitanik je svaka fizička osoba koja je identificirana ili se može identificirati, čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.
c) Obrada – Obrada je bilo koja radnja ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, konzultacije, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili drugim načinom stavljanja na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.
d) Ograničenje obrade – Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
e) Profiliranje – Profiliranje znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču ​​radnog učinka te fizičke osobe, ekonomske situacije, zdravlja, osobne sklonosti, interesi, pouzdanost, ponašanje, lokacija ili kretanje.
f) Pseudonimizacija – Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom nositelju podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj fizičkoj osobi ili osobi koju je moguće identificirati.

g) Voditelj obrade ili voditelj obrade odgovoran za obradu – Voditelj obrade ili voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili pravom države članice.
h) Izvršitelj obrade – Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
i) Primatelj – Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se osobni podaci otkrivaju, bilo treća strana ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog upita u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.
j) Treća strana – Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili tijelo koje nije nositelj podataka, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su pod izravnim ovlaštenjima voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlaštene za obradu osobnih podataka.
k) Privola – Privola ispitanika je svaka slobodno dana, određena, informirana i nedvosmislena naznaka želja ispitanika kojom on ili ona, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. ili nju.

2. NAZIV I ADRESA KONTROLORA


Voditelj obrade za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Berislav Jelušić

Lavoslava Ružičke 48

10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: +38598777577

Email: mail@vegefino.com

Web stranica: https://www.vegefino.com

3. KOLAČIĆI


Internetske stranice tvrtke Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić koristiti kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik subjekta podataka od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Upotrebom kolačića, Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić može korisnicima ove web stranice pružiti usluge koje su jednostavnije za korištenje, a koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati imajući na umu korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je prethodno spomenuto, da prepoznamo korisnike naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke prilikom svakog pristupa web stranici, jer to preuzima web stranica, a kolačić se na taj način pohranjuje u računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Internetska trgovina pamti artikle koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se obrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti upotrebljive.

Za upravljanje kolačićima i sličnim tehnologijama koje se koriste (pikseli za praćenje, web svjetionici, itd.) i povezanim privolama koristimo alat za privolu “Real Cookie Banner”. Pojedinosti o tome kako funkcionira “Real Cookie Banner” mogu se pronaći na https://devowl. io/rcb/obrada podataka/.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u ovom kontekstu su čl. 6 (1) lit. c GDPR i čl. 6 (1) lit. f GDPR. Naš legitimni interes je upravljanje kolačićima i sličnim tehnologijama koje se koriste i povezanim privolama.

Pružanje osobnih podataka nije ugovoreno niti potrebno za sklapanje ugovora. Niste dužni dati osobne podatke. Ako ne dostavite osobne podatke, nećemo moći upravljati vašim privolama.

4. PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA I INFORMACIJA

Web stranica obrta Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav pozove web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) vrste i verzije preglednika koji se koriste, (2) operativni sustav koji koristi sustav koji pristupa, (3) web stranica s koje sustav pristupa dolazi do naše web stranice (takozvani refereri), (4) pod -web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) pružatelja internetskih usluga sustava koji pristupa i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Korištenjem ovih općih podataka i informacija, Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ove su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice kao i njegovu reklamu, (3) osiguranje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije web stranice , i (4) pružiti tijelima za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju kibernetičkog napada. Stoga Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci log datoteka poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je dostavio subjekt podataka.

5. MOGUĆNOST KONTAKTIRANJA PREKO WEB STRANICA

Web stranica obrta Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić sadrži podatke koji omogućuju brz elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresa). Ako nositelj podataka kontaktira voditelja obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje nosi nositelj podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje nositelj podataka dobrovoljno prenosi voditelju obrade pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Ne postoji prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama.


 1. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA

The website of the Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

6. RUTINSKO BRISANJE I BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Voitelj obrade će obrađivati ​​i čuvati osobne podatke ispitanika samo u razdoblju potrebnom za postizanje svrhe pohrane, ili u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno od strane europskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima ili propisima kojima je voditelj obrade do.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

7. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA

 • a) Pravo na potvrdu – Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne. Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.
 • b) Pravo pristupa – Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade u bilo kojem trenutku dobije besplatne informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni i kopiju tih informacija. Nadalje, europske direktive i propisi daju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama: svrhe obrade;
 • kategorije dotičnih osobnih podataka;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka, ili uložiti prigovor na takvu obradu;
 • postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, smislene informacije o uključenoj logici, kao i značaju i predviđenim posljedicama takvu obradu za nositelja podataka.
 • Nadalje, nositelj podataka ima pravo dobiti informaciju o tome prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama u vezi s prijenosom. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenik kontrolora.
 • c) Pravo na ispravak Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja ishodi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući davanjem dopunske izjave. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on ili ona može, na bilo kada, obratite se bilo kojem zaposleniku kontrolora.
 • d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) – Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja ishodi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja kada se primjenjuje jedan od sljedećih temelja, sve dok obrada nije potrebna: Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni. Ispitanik povlači privolu za koju obrada se temelji u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a i kada ne postoji druga pravna osnova za obradu. Ispitanik prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a. Osobni podaci su nezakonito obrađeni obrađeni. Osobni podaci moraju se izbrisati radi usklađivanja sa zakonskom obvezom u pravu Unije ili države članice kojoj podliježe voditelj obrade. Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a. Ukoliko postoji jedan od gore navedenih razloga, a nositelj podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih od strane Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Djelatnica Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić će promptno osigurati da se zahtjevu za brisanjem odmah udovolji. Ako je voditelj obrade osobne podatke objavio javno i dužan je sukladno članku 17. stavku 1. izbrisati osobne podatke, voditelj obrade, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzet će razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik od tih voditelja obrade zatražio brisanje svih poveznica ili kopija ili replikacija tih osobnih podataka, u mjeri u kojoj je obrada nije obavezno. Djelatnici Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić će organizirati potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.
 • e) Pravo na ograničenje obrade. Svaki ispitanik ima pravo koje je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade zatraži ograničenje obrade kada se primjenjuje jedno od sljedećeg: Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, tijekom razdoblja koje omogućuje voditelj obrade radi provjere točnosti osobnih podataka. Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe. Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade , ali ih subjekt podataka zahtijeva za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ispitanik se usprotivio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a čekajući provjeru nadjačavaju li legitimni razlozi voditelja obrade one nositelj podataka. If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by the Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of the Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić will arrange the restriction of the processing.
 • f) Right to data portabilityEach data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of the Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić.
 • g) Pravo na prigovor Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku podnese prigovor, na temelju njegove ili njezine posebne situacije, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a koja se temelji na točki (e ) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se odnosi i na profiliranje na temelju ovih odredbi. Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnog tvrdi.Ako Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić obrađuje osobne podatke za potrebe izravnog marketinga, nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing. Ovo se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako nositelj podataka prigovara Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić na obradu za potrebe izravnog marketinga, obrt Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić više neće obrađivati ​​osobne podatke u ove svrhe. Osim toga, nositelj podataka ima pravo, na temelju svoje posebne situacije, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju od strane Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić u znanstvene ili povijesno-istraživačke svrhe, ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. GDPR-a, osim ako je obrada nužna za obavljanje zadaće koja se provodi iz razloga javnog interesa. Kako bi ostvarili pravo za prigovor, nositelj podataka može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.
 • h) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje. Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da ne bude podvrgnut odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njega ili nju ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) pravo Unije ili države članice nije ovlašteno kojoj je voditelj obrade podvrgnut i koja također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku ispitanika. Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje, ili izvršenje, ugovora između nositelja podataka i voditelja obrade podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, barem pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja obrade, da izrazi svoje stajalište i ospori odluku. Ako podaci subjekt želi ostvariti prava vezana uz automatizirano individualno odlučivanje, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem djelatniku Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić.
 • i) Pravo na povlačenje privole za zaštitu podataka Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka. Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje privole , u svakom trenutku može kontaktirati bilo kojeg djelatnika Dobre snage, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. B. Jelušić.

8. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i korištenju Facebooka

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto za društvene sastanke na internetu, internetska zajednica, koja korisnicima obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti Internet zajednici da pruži osobne ili poslovne informacije. Facebook korisnicima društvenih mreža omogućuje stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna tvrtka Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-ins), web preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka je automatski se traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebookovih dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka, Facebook je svjestan koje je određene podstranice naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je nositelj podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku, Facebook otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internetskoj stranici—koju specifičnu podstranicu našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ove se informacije prikupljaju putem Facebook komponente i povezuju s odgovarajućim Facebook računom nositelja podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se”, ili ako ispitanik podnese komentar, tada Facebook povezuje ove informacije s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjeti našoj web stranici od strane subjekta podataka, kad god je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku tijekom vremena poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome klikne li subjekt podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija Facebooku nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Facebook računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Smjernice o zaštiti podataka koje je objavio Facebook, a koje su dostupne na https://facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, tamo je objašnjeno koje opcije postavki Facebook nudi za zaštitu privatnosti nositelja podataka. Osim toga, dostupne su različite mogućnosti konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ispitanik može koristiti ove aplikacije za uklanjanje prijenosa podataka na Facebook.

9. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google+

Na ovoj web stranici kontroler je integrirao gumb Google+ kao komponentu. Google+ je društvena mreža tzv. Društvena mreža je društveno mjesto okupljanja na internetu, internetska zajednica, koja korisnicima obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti Internet zajednici da pruži osobne ili poslovne informacije. Google+ omogućuje korisnicima društvene mreže stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna tvrtka Google+ je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integriran gumb Google+, internetski preglednik u informacijskom sustavu nositelja podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Gumb Google+ Googlea putem odgovarajuće komponente gumba Google+. Tijekom ovog tehničkog postupka Google dobiva informaciju koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka. Detaljnije informacije o Google+ dostupne su na https://developers.google.com/+/.

Ako je nositelj podataka istovremeno prijavljen na Google+, Google prepoznaje sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka i za cijelo vrijeme njegovog ili njezinog boravka na našoj internet stranici, koje specifične podstranice naše Ispitanik je posjetio Internet stranicu. Ove se informacije prikupljaju putem gumba Google+ i Google ih povezuje s odgovarajućim Google+ računom povezanim s nositeljem podataka.

Ako ispitanik klikne na gumb Google+ integriran na našoj web stranici i tako da Google+ 1 preporuku, tada Google dodjeljuje ovu informaciju osobnom Google+ korisničkom računu nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke. Google pohranjuje Google+ 1 preporuku nositelja podataka, čineći je javno dostupnom u skladu s odredbama i uvjetima koje je subjekt podataka prihvatio u tom pogledu. Naknadno, Google+ 1 preporuka koju je subjekt podataka dao na ovoj web stranici zajedno s drugim osobnim podacima, kao što je ime Google+ računa koje koristi nositelj podataka i pohranjena fotografija, pohranjuju se i obrađuju na drugim Googleovim uslugama, kao što je tražilica rezultati Google tražilice, Google račun nositelja podataka ili na drugim mjestima, npr. na internetskim stranicama ili u vezi s oglasima. Google također može povezati posjet ovoj web stranici s drugim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google dalje bilježi te osobne podatke u svrhu poboljšanja ili optimiziranja različitih Googleovih usluga.

Preko gumba Google+, Google prima informaciju da je ispitanik posjetio našu web stranicu, ako je ispitanik u trenutku poziva na našu web stranicu prijavljen na Google+. To se događa neovisno o tome klikne li subjekt podataka ili ne klikne gumb Google+.

Ako nositelj podataka ne želi prenijeti osobne podatke Googleu, on ili ona može spriječiti takav prijenos tako da se odjavi sa svog Google+ računa prije nego što pozove našu web stranicu.

Dodatne informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/. Više referenci od Googlea o gumbu Google+ 1 možete pronaći na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagrama

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Operativna tvrtka za usluge koje nudi Instagram je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), automatski se traži internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka. na preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram postaje svjestan koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je nositelj podataka u isto vrijeme prijavljen na Instagramu, Instagram otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internetskoj stranici—koju specifičnu podstranicu našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ovi se podaci prikupljaju putem Instagram komponente i povezani su s odgovarajućim Instagram računom nositelja podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od Instagram gumba integriranih na našoj web stranici, tada Instagram povezuje ove informacije s osobnim Instagram korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem Instagram komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Instagramu u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba gumb Instagram ili ne. Ako takav prijenos informacija na Instagram nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Instagram računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Instagrama mogu se pronaći na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. Pravna osnova za obradu

Umjetnost. 6(1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za radnje obrade za koje dobivamo privolu za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj, na primjer, kada su postupci obrade nužni za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. lit. b GDPR. Isto vrijedi i za takve radnje obrade koje su potrebne za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita koji se odnose na naše proizvode ili usluge. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6(1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti nužna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morali bismo proslijediti liječniku, bolnici ili trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6(1) lit. d GDPR. Konačno, radnje obrade mogle bi se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova se pravna osnova koristi za radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednom od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada nužna u svrhu legitimnih interesa kojima teži naša tvrtka ili treća strana, osim kada su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno naveo. Smatrao je da se legitimni interes može pretpostaviti ako je nositelj podataka klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47, rečenica 2 GDPR).

12. Legitimni interesi kojima teži voditelj obrade ili treća strana

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR naš je legitimni interes obavljati svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

13. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili iniciranje ugovora.

14. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev;

Zahtjevi potrebni za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka da pruži osobne podatke; moguće posljedice nedostavljanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. podaci o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor da nam ispitanik dostavi osobne podatke, koje naknadno moramo obraditi. Ispitanik je, primjerice, dužan dati nam osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njom potpiše ugovor. Nepružanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora s nositeljem podataka. Prije nego što ispitanik pruži osobne podatke, ispitanik mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik pojašnjava nositelju podataka je li davanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i posljedice nedavanja osobnih podataka. podaci.

15. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko donošenje odluka niti profiliranje.

Razvili su ga stručnjaci za LegalTech u Willing & Able koji su također razvili sustav za besplatno potpisivanje pdf-ova na mreži. Pravne tekstove sadržane u našem generatoru pravila o privatnosti osigurao je i objavioProf. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero iz Njemačke udruge za zaštitu podataka i Christian Solmecke iz WBS zakona.